Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Västtrafik vill få fler att resa hållbart med kollektivtrafik, cykel och gång istället för att ta bilen. För att nå det målet behöver det bli enklare att kombinera hållbara resvanor. En ny cykelfunktion i appen Västtrafik To Go är ett led i den satsningen.

– Vi vill inspirera fler att börja cykla. Här och nu hjälper det till att förebygga trängseln i kollektivtrafiken men långsiktigt är det också det bästa för klimatet. Det skyndar på den hållbara omställningen, det skapar mer nödvändigt utrymme i våra städer och är dessutom mer hälsosamt för oss, säger Sara Persson, teamledare på Västtrafik.

Så fungerar nya funktionen

I To Go-appen visas cykel numera som ett alternativ när man söker en resa. Cykel visas för resor som är längre än 500 meter och kortare än 15 kilometer som standard. Resenärer väljer själv om de vill ha funktionen påslagen. Det går även att anpassa efter hur snabbt man själv cyklar och hur långa sträckor som ska visas. Sedan tidigare finns även gång som resealternativ.

Information om appen To Go.

Västtrafiks cykelsatsningar.

Publicerad 2021-05-03