I enkätundersökningen har Västtrafik frågat 3 000 västsvenskar hur de ser på sitt resande, nu och i framtiden. Det är tydligt att många vill se en hållbar utveckling men att färre är beredda att ändra sina egna vanor.

Till exempel är resor med egen bil fortfarande det dominerande trafikslaget. Samtidigt svarar över hälften, 52 procent, att de vill prioritera kollektivtrafiken i första hand. Enbart var femte person tycker att bilen bör prioriteras i första hand.

- Det är glädjande att invånarna i Västra Götaland vill att det satsas mer på kollektivtrafik och hållbart resande, det tycker jag väcker hopp för framtiden, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Tre av tio kommer cykla mer

En majoritet av alla svarande, även de som kör bil dagligen, uppger att de tycker bättre om städer med färre bilar. Rapporten visar också att 31 procent tror att de kommer cykla mer de närmsta åren och 18 procent tror de kommer köra mindre bil. Men majoriteten svarar att de inte kommer ändra sitt resande alls.

- Det lite motstridiga faktum att en majoritet av regionens invånare vill prioritera kollektivtrafiken men att relativt få är beredda att förändra sina vanor säger en del om de utmaningar vi står inför nu när regionen ska växa med 285 000 invånare till 2035. Om inte tillräckligt många av oss är benägna att förändra våra vanor i stor utsträckning så kan vi ju inte heller skapa en nödvändig förändring, säger Lars Backström.

Undersökningen, som kommer att vara årligen återkommande, presenterades på ett seminarium i Älvrummet på Lindholmen på onsdagen den 12 december. Utöver representanter från Västtrafik medverkade också kulturantropologen Katarina Graffman, stadsforskaren Alexander Ståhle och Miljöpartiets före detta språkrör Maria Wetterstrand.

Läs hela rapporten här.

Publicerad 2018-12-12
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies