- Vi vet att de allra flesta gör rätt för sig, men biljettkontrollerna är viktiga för att hindra att några tar sig rätten att åka på andras bekostnad. Nu inför vi biljettkontroller på ett säkert sätt, att hålla avstånd är fortsatt viktigt i kollektivtrafiken, säger Maria Björner Brauer, enhetschef Försäljning och Marknad på Västtrafik.

Under våren gjordes färre biljettkontroller och istället fokuserade kontrollanterna på att guida kunderna för att undvika trängsel ombord. Men nu är det alltså dags att öka kontrollerna igen.

Bedömningen är att rekommendationer för att undvika smittspridning kommer att gälla även i höst. Biljettkontroller måste kunna genomföras på ett säkert sätt och Västtrafik har en dialog med Västra Götalandsregionens smittskyddsexperter.

Testar nya metoder - med resenärerna

Dessutom vill man bjuda in resenärerna till dialog och ta hjälp av dem för att utveckla sitt arbete.

- Vi kommer testa nya arbetssätt och metoder i nära samverkan med resenärerna. Vi vill att kontrollerna ska vara säkra, men också upplevas så trygga och bekväma som möjligt av alla inblandade, säger Maria Björner Brauer.

Västtrafiks övergripande mål är att öka det hållbara resandet. Med fler betalande resenärer ges bättre förutsättningar att stärka kollektivtrafiken och öka det hållbara resandet.

Publicerad 2020-09-17
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies