Redan den 18 september tog Västtrafiks beställarnämnd, Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, beslut om vilka principer som ska gälla för Västtrafiks nya biljetter i den nya zonindelningen.

Nu har Västtrafiks styrelse beslutat om ett helt nytt biljettsortiment, som börjar gälla i november 2020 när de nya zonerna införs.

- Vi får in mycket synpunkter från resenärer som tycker att biljettsortimentet är krångligt och svårt att förstå. Det har vi tagit till oss av och grundtanken med det nya sortimentet är att det ska bli enklare att välja biljett än vad det är idag. Då behöver vi ett överskådligt utbud som är enhetligt i hela Västra Götaland, säger Peter Hermansson (M), styrelseordföranden för Västtrafik.

Ska göra resandet enklare

Grundsortimentet består av biljetter för zonerna och zonkombinationerna A, B, C, AB, BC, ABC.  Alla biljetter i grundsortimentet finns för vuxen och ungdom och för tidsgiltighet 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar, 365 dagar samt för enkelresor.

Enkelresa i en zon har giltighet 90 minuter och i två eller fler zoner 180 minuter.
Ett mindre antal specialbiljetter kommer också finnas kvar, medan linjespecifika biljetter försvinner (se faktaruta).

Priser beslutas till våren

I den nya zonindelningen kommer priset att vara detsamma i alla zoner. Men vad de nya priserna landar på är inte klart än. Det kommer att beslutas av Kollektivtrafiknämnden under våren 2020.

• Biljetter som gäller i en kommunzon
• Biljetter som gäller i en tätortszon
• Kommunöverskridande biljetter; Göteborg +, Göteborg ++, Flerkommun, Flerkommun+, Kranskommun.
• Medföljandeerbjudandet
• Lågtrafikbiljetter
• Regionen Runt Xtra
• Chalmerskortet
• Marstrand enkelbiljett och årskort
• Viskadalskortet
• Tjänstekort
• Utökning Göteborg
• Enkel Regionen Runt 180 min
• Övergångsbiljett
• Rundtursbiljett Fjällbacka postbåt
• Skärgårdskortet
• Flygbussarnas enkelbiljett ”Välkommen till Göteborg”

• Separata periodbiljetter för tätorterna Borås, Skövde, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg.
• Periodbiljett Fritid 30 och 90 dagar, motsvarar dagens Fritid 100 dagar.
• Reshjälpskort oförändrad periodbiljett.
• Provåkarkort oförändrad periodbiljett.
• Gästkort oförändrad periodbiljett.
• Nattvandrarkort oförändrad periodbiljett.
• Resplus oförändrad period och enkelbiljett.
• Sommarkort. Västtrafik utreder en sommarbiljett för turister i Västra Götaland

Publicerad 2019-09-30
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies