Resecentrumet vid Korsvägen

Den gamla vänthallen rivs för att ge plats åt den nya stationsbyggnaden som förväntas stå klar mellan åren 2024-2026. Under byggtiden kan resenärer använda det nya resecentrumet där det bland annat kommer finnas en Västtrafikbutik, toalett och en Pressbyrå.

Trots att det pågår stora byggprojekt på platsen är Korsvägen fortfarande en stor knutpunkt med ett stort resenärflöde.

- Det är viktigt att kunna erbjuda våra resenärer en så bra resandemiljö som möjligt, även under byggnationsåren. Att öppna en butik på platsen kändes angeläget för att våra resenärer ska känna att de kan få den hjälp de behöver, säger Karin Wadmark, avdelningschef försäljning, Västtrafik.

Det tillfälliga resecentrumet byggs i fabriksfärdiga moduler som kommer att monteras ner och återanvändas i andra byggprojekt i framtiden. Vissa delar av det gamla resecentrumet har återanvänts.

Korsvägen i utveckling

Bakom avspärrningarna pågår arbetet för fullt. Efter rivning av den gamla vänthallen öppnas ett stort schakt tvärs över Korsvägen där man ska gräva 27 meter under mark. Därefter börjar betonggjutningen av den nya stationen som ska bestå av två plattformar och fyra spår.

2026 öppnar Västlänken för trafik och Korsvägen blir en trivsam knutpunkt för kollektivtrafik, cykel och gång där biltrafiken tar mindre plats än i dag.

 

Publicerad 2020-10-22
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies