När Göteborgs Stad förtätas och vi blir fler blir konkurrensen om utrymmet större och vikten av hållbara resval ökar. I ett unikt samarbete vill Västtrafik och Parkering Göteborg främja ett tillgängligt och hållbart Göteborg genom att göra det möjligt att köpa Västtrafikbiljetter i appen Parkering Göteborg och därmed sänka tröskeln till en mer kombinerad mobilitet.

– Om du väljer kollektivtrafik, går eller cyklar när du kan och bara tar bilen när du måste kommer problemen med köer och dålig luft att minska, säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads parkering. Vi vet att det finns tillfällen när bilen är enda alternativet men när möjlighet finns vill vi underlätta för hållbara val i vardagen.

Mer attraktivt för kunderna

Att kunna köpa Västtrafikbiljetten i appen Parkering Göteborg är ett första steg mot det som kallas kombinerad mobilitet. På sikt hoppas Göteborgs Stads Parkering och Västtrafik att man ska kunna erbjuda parkering vid så kallade mobilitetshubbar. Från dem kan kunderna sedan ta sig vidare med buss, spårvagn, cykel eller andra mobilitetstjänster mot sitt mål i de centrala delarna av staden.

– Vi hoppas att det blir attraktivt för våra kunder att kombinera olika färdsätt, för att skapa relevanta och mer hållbara resor. Digitalisering och öppen data skapar nya möjligheter för hur vi människor förflyttar oss, det här är ett sätt för oss att testa nya affärsmodeller anpassade utifrån hur våra kunder vill resa, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Under en testperiod kunde en liten pilotgrupp av parkeringskunder hos Parkering Göteborg testa möjligheten att köpa sin biljett för kollektivtrafiken i Göteborg i parkeringsappen.

– Det gällde att få tekniken att hänga med när Västtrafiks och Parkering Göteborgs affärssystem skulle kopplas samman för att betalningen ska kunna göras i en och samma applikation, förklarar Maria Stenström. Nu har vi sett att det fungerar och därför erbjuder vi alla parkeringskunder denna möjlighet.

Publicerad 2019-05-13
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies