Framdörrarna på Västtrafiks bussar återöppnas just nu successivt i regionen och efter somaren är det dags för Göteborgsområdet. Samtidigt påbörjas arbetet med att införa nya direktiv vid påstigning på flera linjer. Det innebär påstigning fram och avstigning där bak, precis som i övriga regionen. Anledningen är att det blir ett bättre flöde i bussen och att det får fler att köpa biljett.

Införs successivt

Inför öppning ska biljettmaskiner vara på plats, utbildning ska hållas med förare och bussarna ska skyltas så att resenärer vet vad som gäller. Det kommer även att finnas värdar ute i trafiken för att stötta förare och resenärer.

Undantag för flera bussar i centrum

Busslinjerna 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52, 58 och 60 samt alla spårvagnslinjer är undantagna från den nya regeln och kommer tillsvidare att ha påstigning genom alla dörrar. Dessa linjer körs ofta av längre bussar och går med täta turer i centrala Göteborg. Endast påstigning fram skulle innebära att de skulle behöva stanna för länge på varje hållplats.

Datum inte satta

Arbetet kommer att ske successivt. Exakta datum för när framdörrarna öppnas och påstigning fram införs är ännu inte satta. Västtrafik kommer att informera resenärer i god tid.

Tidigare har Västtrafik informerat att några linjer skulle införa påstigning fram i juni, bland annat expresslinjerna. Arbetet har skjutits upp till efter sommaren och därför gäller påstigning genom övriga dörrar tillsvidare. 

Publicerad 2021-05-05
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies