Angereds centrum är en av de största knutpunkterna för kollektivtrafiken i Göteborgs kommun och ungefär 40 000 resenärer passerar platsen varje dag. Det nya huset stod klart sensommaren 2019 och togs fram tillsammans med Unga stadsutvecklare i området, ett samverkansprojekt mellan en grupp unga i närområdet och stadsdelsnämnden i Angered. Resecentrumet prisas bland annat för ett engagerat samarbete mellan Wingårdh arkitektkontor, unga Angeredsbor och beställaren Västfastigheter. 

Juryns motovering

Angered resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning.

Läs mer om priset på Trafikverkets hemsida.

 

Publicerad 2020-03-11
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies