Med reflex syns du på 125 meters håll

I mörker har människans öga svårt att urskilja kontraster, även på belysta gator. Redan i skymningen ökar risken för olyckor. Har du på dig en reflex syns du redan på 125 meters håll när en buss eller en bil närmar sig. Det är hela fem gånger längre avstånd jämfört med synligheten utan reflex. Placera gärna reflexerna långt ner på ben och armar, då syns de bäst.

Lika viktigt i städer och på landsbygd

Det är lika viktigt med reflex i städer som på landet. De flesta olyckor med fotgängare sker i tättbebyggda områden med gatljus. Gatubelysning gör att man ser själv, men det innebär inte att man syns.

Var rädd om dig och använd reflex!

Publicerad 2018-10-29
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies