Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

När parterna nu enats innebär det att vår anropsstyrda trafik, det vill säga sjukresor, färdtjänst, skoltaxi och närtrafik fortsätter gå som vanligt. Strejkvarslet fick ingen påverkan på vår anropsstyrda trafik.  

 – Vi är lättade över att parterna kommit överens så att våra resenärer kan fortsätta resa som vanligt, säger Åsa Björk, avdelningschef anropsstyrd trafik.

Publicerad 2023-08-30