Varje år ser Västtrafik över trafiken i Västra Götalandsregionen och lägger en trafikplan för kommande år. Arbetet sker i nära dialog med kommunerna och trafikföretagen. Fokus i planeringen är att erbjuda dig som resenärerna en effektiv kollektivtrafik anpassad efter hur resandet ser ut.

Eftersom 2020 präglades av ett kraftigt minskat resande på grund av pandemin har planeringen utgått från hur resandet såg ut 2019.

- Förra året var ett speciellt år för oss, men redan före pandemin hade vi planerat göra förändringar för att göra kollektivtrafiken så effektiv som möjligt och nu är rätt läge att ta tag i dessa. Det är viktigare än någonsin att vi använder våra skattemedel på ett ansvarsfullt sätt, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande Västtrafik.

Trafikförändringarna som genomförs handlar främst om att glesa ut trafik där resandet är lågt eller där det kör annan trafik parallellt. Förändringarna införs den 12 december i år.

Samtidigt planerar Västtrafik för att ta emot ett ökat resande när pandemin klingar av. Satsningarna på att få fler att gå eller cykla fortsätter också.

- Det ligger i tiden att resa hållbart. Vi kommer fortsätta arbeta stenhårt för att öka resandet med kollektivtrafiken och även fortsätta verka för att fler ska gå eller cykla de korta sträckorna, säger Peter Hermansson.

Publicerad 2021-07-02
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies