Resandet med kollektivtrafiken präglades starkt av pandemin under förra året. I december gjordes 15 miljoner resor med Västtrafik, en minskning med 46 procent jämfört med förra årets 29 miljoner resor i december.

Under 2020 landade resandet på 246 miljoner resor, vilket är en minskning med 31 procent motsvarande 94 miljoner resor jämfört med 2019.

Tågresandet minskade mest

Alla trafikslag har minskat kraftigt, men av alla Västtrafiks trafikslag buss, tåg, spårvagn och båt var det tågresandet som minskade procentuellt mest. Där gick resandet från 22 miljoner resor 2019 till 14 miljoner resor 2020, en minskning med 34 procent. 

Storsatsar på hållbart resande

Samtidigt som Västtrafik analyserar hur resandet kommer se ut de kommande åren, genomförs under 2021 en rad satsningar på att stärka kollektivtrafiken för framtiden och öka andelen som går och cyklar. Här är några exempel:

  • Nya digitala tjänster i appen Västtrafik To Go för att visa trängsel ombord.
  • Projekt för att öka andelen som cyklar på vintern.
  • Låna ut elcyklar, för att få fler att ställa bilen.
  • Samarbete med skolor för att fler barn ska gå eller cykla till skolan.
  • Projekt där deltagare får låna vikcyklar av Västtrafik, att ta med sig på bussen. För att få bilister att upptäcka fördelarna med att ta sig till jobbet med cykel och kollektivtrafik.
  • Satsning på att öka det hållbara resandet hos västsvenska storföretag i samarbete med Västsvenska Handelskammaren.
  • 24 nya spårvagnar levereras till Göteborg.
  • De första av Västtrafiks 45 nya tåg levereras till Sverige.

Resandet under 2019 och 2020 per trafikslag

Tabell som visar statistik över resandet år 2019 och 2020 per trafikslag.

Trafikslag

Resor 2019 (miljoner)

Resor 2020 (miljoner)

Procentuell förändring

Buss

183 130 -29%

Båt

7 6 -26%

Tåg

22 14 -34%

Spårvagn

141 95 -33%

Anropstyrd trafik

2 1 -24%

Summa

355 246

-31%

 

Publicerad 2021-01-27
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies