Giltighet
Utöver den nya åldersgränsen 75 år och utökningen till dygnet runt så är giltigheten oförändrad. Som tidigare gäller seniorbiljetten inom Mölndals kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Flexlinjen och Närtrafik.

Vad innebär förändringen för dig som är 65-74 år?

För dig som är 65-74 år spärras seniorbiljetten 1 januari 2020. Från och med detta datum behöver du alltså köpa en biljett för resor inom Mölndals kommunzon. Har du en annan giltig biljett eller kontoladdning på seniorkortet så kan du fortfarande resa med den.

Vad innebär förändringen för dig som är 75 år eller äldre?

Du som är 75 år eller äldre kommer kunna resa dygnet runt från och med 1 januari 2020. Du fortsätter resa med sitt nuvarande seniorkort, som automatiskt får den nya giltigheten.

Publicerad 2019-09-30
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies