Sedan i mitten av januari har framdörrarna på de flesta av Västtrafiks bussar och spårvagnar varit stängda för av- och påstigning. Nu när myndigheterna gett besked om att merparten av de restriktioner och råd som finns i samhället ska försvinna, planerar Västtrafik att öppna upp framdörrarna på sina fordon från den 10 februari, dagen efter restriktionerna släpper. Även den avspärrning som funnits längst fram i vissa av fordonen ska öppnas upp.

Västtrafik kommer att fortsätta följa pandemins utveckling och ha dialog med trafikbolag samt myndigheter.

Råd om munskydd försvinner 

Rådet om att bära munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken försvinner den 9 februari. Västtrafik kommer trots det att fortsätta dela ut gratis munskydd under våren, för de resenärer som känner ett behov av det när de reser. Munskydden finns att hämta kostnadsfritt i någon av Västtrafiks butiker.  

Även restriktionerna för långväga kollektivtrafik och antal besökare i butiker tas bort den 9 februari. Västtrafik kommer fortsatt ha kvar funktionen med en trängselprognos i appen Västtrafik To Go, för de som vill och har möjlighet att planera sin resa utifrån det.

Publicerad 2022-02-04
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies