jun
01

Fria resor för ungdomar i sommar

Skolungdomar i Västra Götaland får fria resor med kollektivtrafiken i hela länet i sommar. Det blir möjligt sedan regeringen i förra veckan beslutade att införa ett nytt statligt stöd för sommarlovsresor. Elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 i gymnasiet kan få ett sommarlovskort, vilket är en biljett laddad på ett Västtrafikkort. Kortet är giltigt 1 juni-31 augusti 2018.

Kontakta din kommun om du har frågor

Det är respektive kommun som ansvarar för att förse berättigade elever som bor i kommunen med sommarlovskort. Varje kommun får fritt välja hur eleverna ska få Västtrafikkorten utdelade, beroende på vad som är praktiskt genomförbart i respektive kommun. Kontakta därför din kommun om du har frågor.

Kortets giltighet

Sommarlovskortet är giltigt från 1 juni till 31 augusti 2018. Kortt är personligt och knuten till en enskild elev. I samband med att kortet delas ut behöver eleven skriva sitt namn på baksidan. 

Registrera ditt kort ifall du skulle tappa det

Vi rekommenderar de elever som får ett sommarlovskort att registerara det på Mina sidor,  för att Västtrafiks förlustgaranti ska gälla. Är eleven under 15 år måste målsman registrera kortet på Mina sidor.

Mer information om sommarlovskortet.

Publicerad 2018-05-04