jun
01

Fria resor för ungdomar i sommar

Från och med 30/6 går det inte längre att hämta ut sommarlovskort hos kommun eller Västtrafik. Har du redan fått ett sommarlovskort och har frågor om biljetten? Hör av dig till Västtrafiks kundservice på telefon 0771 – 41 43 00.

Skolungdomar i Västra Götaland får fria resor med kollektivtrafiken i hela länet i sommar. Det blir möjligt sedan regeringen i förra veckan beslutade att införa ett nytt statligt stöd för sommarlovsresor. Elever i årskurs 6-9 och årskurs 1-2 i gymnasiet kan få ett sommarlovskort, vilket är en biljett laddad på ett Västtrafikkort. Kortet är giltigt 1 juni-31 augusti 2018.

Kontakta din kommun om du har frågor

Det är respektive kommun som ansvarar för att förse berättigade elever som bor i kommunen med sommarlovskort. Varje kommun får fritt välja hur eleverna ska få Västtrafikkorten utdelade, beroende på vad som är praktiskt genomförbart i respektive kommun. Kontakta därför din kommun om du har frågor.

Kortets giltighet

Sommarlovskortet är giltigt från 1 juni till 31 augusti 2018. Kortet är personligt och knuten till en enskild elev. I samband med att kortet delas ut behöver eleven skriva sitt namn på baksidan. 

Olika kommuner har olika biljetter

Fritid 100 dagar

Vi rekommenderar de elever som får ett Fritid 100 dagar att registerara det på Mina sidor,  för att Västtrafiks förlustgaranti ska gälla. Är kortet registrerat kan eleven beställa ett nytt om det tappas bort. Är eleven under 15 år måste målsman registrera kortet på Mina sidor.

Fritid jul-/sommarlov ( gäller elever i Göteborg, Kungälv och Svenljunga)

Om eleven har Fritid jul-/sommarlov och kortet tappas bort efter den 15 juni kan eleven inte få ett nytt kort.

Mer information om sommarlovskortet.

Publicerad 2018-05-04