Åtgärder för att öka tryggheten på spårvagnar

Från och med onsdag morgon den 20 maj införs nya åtgärder på spårvagnarna för att tillmötesgå den oro som finns bland våra förare.

Det är inte längre möjligt att kliva på genom dörren längst fram på spårvagnarna. Sittplatserna närmast föraren kommer också att stängas av.

Syftet med åtgärderna är att förarna ska känna sig trygga när de utför sitt jobb. Det är viktigt att vi upprätthåller en fungerande kollektivtrafik.

Läs mer på Göteborgs spårvägars hemsida.

Publicerad 2020-05-19
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies