I samband med varje sprängning kommer all trafik på södra vägen, i båda riktningar – det vill säga gående, cyklar, bilar som kollektivtrafik – att stoppas i cirka 10 minuter. Kollektivtrafiken kommer att stanna vid respektive hållplats, närmare bestämt Korsvägen, Getebergsäng och Chalmers. Inga spårvagnar kommer att befinna sig i Chalmerstunneln under nämnda 10 minuter. Innan trafiken släpps på kommer vägbanor och spårvagnsspår att kontrolleras. Tänk på att vara ute i god tid och räkna med längre restid. 


Linjer som påverkas: 2, 4, 6, 8, 13, 186, 758 och 753.

Publicerad 2018-09-03
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies