sep
06

Trafikuppehåll på grund av sprängningar vid Södra vägen

I samband med bygget av Västlänken kommer det genomföras sprängningar vid Södra vägen, vid Chalmerstunneln, från den 6 september och en månad framåt. Projektet har tillstånd att spränga två gånger varje vardag klockan 09.45-10.00 och 13.45-14.00.

I samband med varje sprängning kommer all trafik på södra vägen, i båda riktningar – det vill säga gående, cyklar, bilar som kollektivtrafik – att stoppas i cirka 10 minuter. Kollektivtrafiken kommer att stanna vid respektive hållplats, närmare bestämt Korsvägen, Getebergsäng och Chalmers. Inga spårvagnar kommer att befinna sig i Chalmerstunneln under nämnda 10 minuter. Innan trafiken släpps på kommer vägbanor och spårvagnsspår att kontrolleras. Tänk på att vara ute i god tid och räkna med längre restid. 


Linjer som påverkas: 2, 4, 6, 8, 13, 186, 758 och 753.

Publicerad 2018-09-03