I januari presenterades fem förslag på hur Västlänkens Station Haga skulle kunna se ut. De olika koncepten som tävlade hette: "Fläta samman", "Gläntan", "Portal", "Trinus" och "Förgrena och förena".

Nu har vinnaren korats , det blev "Gläntan" som tog hem det. Förslaget kommer från Gottlieb Paludan Archtiects och ÅF Infrastructure AB.

Juryn, bestod av personer från kommunen, Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter. 

- Det här förslaget har lyckats förena park- och stationsmiljöer till en attraktiv och funktionell helhet. En styrka är att förslaget är utformat med stor känsla för resenärernas behov samtidigt som platsens kulturhistoria beaktas. Gestaltningen är vacker och genomtänkt i alla delar från stadsrum ner till väderskydd, säger Carolina Lundberg, arkitekt på Västtrafik.

Juryn säger i sin motivering att förslaget Gläntan vinner eftersom det:

  • genom att placera stationsbyggnaderna i gläntor skapat en helhetslösning som på ett varsamt sätt förenar park- och stationsmiljöerna till en sammanhängande enhet.
  • är ett väl genomarbetat, realistiskt och genomförbart förslag.
  • på ett föredömligt sätt anpassat sig efter de särskilda förutsättningar som gäller i en kulturhistoriskt känslig miljö.
  • hållit sig inom de ekonomiska ramarna.

Läs hela juryutlåtandet och se förslget i sin helhet.

Planen är att de första resenärerna ska kunna använda stationen år 2026.

Publicerad 2020-02-26
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies