På grund av akut fordonsbrist råder stora störningar i Västtrafiks anropsstyrda trafik, som har hand om bland annat färdtjänst och sjukresor i Västra Götaland (Västtrafik utför enbart sjukresor i Göteborg, färdtjänstresorna utförs av Göteborg Stad).

- Just nu är vi tvungna att prioritera vilka resor som måste utföras. Det är en beklaglig situation som drabbar våra kunder. Vi gör allt vi kan för att sätta in ersättningstrafik, men är tacksamma för dem som kan skjuta på sin resa, säger Mikael Olsson, enhetschef leverans på Västtrafik.

Orsaken är att Kronan Grupp och Kronan Transport nu på morgonen har meddelat att man inte har för avsikt att utföra de resor de har avtalat med Västtrafik. De båda företagen har en stor andel av Västtrafiks fordon, som nu inte är tillgängliga för att utföra resor.

Den 21 september sade Västtrafik upp 11 av Kronan Grupps totalt 29 avtal. Orsaken var allvarliga kvalitetsbrister och upprepade avtalsbrott. De uppsagda avtalen löper till och med den 28 oktober, då en övergång till nya, direktupphandlade, trafikföretag ska ske.

- Det här handlar om en känslig kundgrupp vars behov av trygghet är särskilt stora. Därför ställer vi hårda krav på våra trafikföretag. Kronan har vid upprepade tillfällen brutit mot vårt avtal. Det handlar om allvarliga brister i kvaliteten på deras tjänst, som har lett till väldigt många kundklagomål. Men att agera på det här sättet är helt oacceptabelt. Det är en mycket beklaglig situation som ställer till stora problem för våra kunder, säger Mikael Olsson.

Publicerad 2018-10-03
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies