Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

I Göteborg är det två avtal som upphandlats, det ena omfattar stombusstrafiken och har tilldelats Keolis. Det andra omfattar områdestrafiken för centrum och nordost och har tilldelats Nobina. I avtalet för stombussarna blir det 52 elbussar och i avtalet för centrum nordost blir det 85 elbussar, totalt alltså 137 elbussar.

Avtalet för stombusstrafiken omfattar linjerna 16X, 17 och 25. Trafikstart sker i två omgångar, i juni 2022 och i juni 2023.

Avtalet Centrum Nordost omfattar linjerna 57, 59 60, 62, 71, 73–78, 159, 167, 168, 173, 178, 179, 190 samt de nya linjerna 56, 61 och 63. Trafikstart sker i två omgångar, i juni 2022 och i juni 2023.

Båda avtalen sträcker sig till 2032.

Ny elfärja mellan Lysekil och Skaftö

Förutom upphandlingen av busstrafiken har det även gjorts klart med ett nytt avtal för trafiken mellan Lysekil och Skaftö, på linje 847. Det blir Gunnars Båtturer & Charter AB som kommer köra trafiken i framtiden och det kommer göras med en ny elfärja på linjen.

Trafikstarten för den nya färjan är i december 2022 och avtalet sträcker sig till 2037.  

Publicerad 2021-04-16