17 juni–15 september görs underhållsarbeten på Älvsborgsbron, vilket innebär att ett körfält i vardera riktning stängs av på bron. Kollektivtrafiken över bron kommer att bli prioriterad under perioden. Anslutningen från Högsboleden mot Älvsborgsbron stängs därför för biltrafik och hålls endast öppen för bussar. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men, hålls öppen för busstrafik.

17 juni–18 augusti pågår ett spårarbete på en del av Avenyn och längs en del av Södra vägen. Spåren mellan Valand, Berzeliigatan och Korsvägen är slitna och behöver bytas ut och detta påverkar både spårvagns- och busstrafiken. Under arbetet kan inga spårvagnar köra via Berzeliigatan och varken spårvagn eller buss kan stanna på hållplatsläge C och D på hållplats Valand (på Avenyn). Anledningen till omläggningen är att det ska läggas nytt spår och ny granit- och gatsten i spårområdet för att förstärka ytan och därmed dessutom förbättra framkomligheten för buss.

Bussar i riktning mot Centrum får ändrade körvägar på grund av spårarbete. 

17 juni påbörjas arbetet med att byta ut tätskiktet på spårvägstunneln mellan Frölunda torg och Tynnered. Detta kommer att påverka framkomligheten på Västerleden under cirka 10 veckor. 

24 juni–14 juli stängs sträckan mellan Redbergsplatsen och Gamlestads torg (via Ejdergatan) av för spårvagnstrafik. Linje 6 och linje 8 kör under perioden till Härlanda. Det beror på ett arbete vid Olskroken.

8 juli–4 augusti stängs hållplats Hagakyrkan av på grund av arbeten med Västlänken. Spårvagnstrafiken kör då i stället via Stenpiren. Busstrafiken i området påverkas redan från 4 maj då linje 25 och Blå express får ändrad körväg i riktning mot Linnéplatsen.

15 juli–4 augusti stängs Angeredsbanan av på grund av underhållsarbete. Ersättningsbussar kommer att köra mellan Angered centrum och Gamlestads torg.

15 juli–4 augusti stängs direktförbindelsen (snabbspåret) mellan Centralstationen och Gamlestads torg av. Spårvagnstrafiken går då i stället via Olskrokstorget och Redbergsplatsen. Orsaken är ett arbete vid Olskroken. 

 

 

Publicerad 2019-05-29
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies