Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

De två nya avtalen för stadstrafiken i Trollhättan och Vänersborg samt trafiken i Göta älvdalen träder i kraft i december 2022 och sträcker sig över tio år. Det blir Nobina som kommer köra trafiken då de lämnade det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet i upphandlingen. Nobina kör även i dagsläget trafiken inom de befintliga avtalen.

- Med elbussar Trollhättan och Vänersborg blir stadskärnorna där både tystare, renare och trivsammare att leva i. Vår satsning på att elektrifiera trafiken fortsätter vilket gör det lättare för fler att kunna resa hållbart. Utanför städerna satsar vi på gasbussar, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

39 elbussar

Värdet på upphandlingen uppgår till 173 miljoner kronor per år, totalt 1,7 miljarder kronor för hela perioden.

Hela upphandlingen omfattar totalt 67 bussar, varav 39 blir elektriska. Övriga bussar som ingår i upphandlingen och kör utanför stadstrafiken kommer främst att drivas med biogas.

Västtrafik har sedan ett antal år gjort en medveten satsning på elektrifiering av sin trafik. Nära en tredjedel av alla stadsbussar i Västsverige är redan elbussar och ännu fler är på gång. Satsningen har lett till att Västra Götaland har flest elbussar i Norden.

Linjer som berörs

Det ena avtalet omfattar stadstrafiken i Trollhättans och landsbygdstrafik mot Nossebro och Grästorp samt landsbygdstrafiken i och från Lilla Edets kommun mot Trollhättan, Kungälv och Ale. Gäller linjerna: 21-27, 41,42, 420-423, 425, 630, 632, 640, 660, 661, 662.

Det andra avtalet omfattar stadstrafiken i Vänersborg samt trafiken mellan Vänersborg och Trollhättan. Gäller linjerna: 60-68.

Publicerad 2021-06-04