Linje 730

Linje 730

Indragna hållplatser mellan Högsäter och Färgelanda

 • Kyrkvägen
 • Arrendatorsvägen
 • Rösäter
 • Grind
 • Gudhem
 • Åselid
 • Slätthult
 • Hällan

Från hållplatserna Hjärtsäter, Kullberg, Nysäter, Färgelanda väg 172 och Håbynvägen kan du resa med linje 738.

Res såhär istället

Bengtsfors-Bäckefors samt resor mot Uddevalla

Alla turer på linje 730 kör enligt ordinarie tidtabell och ordinarie väg Bengtsfors-Bäckefors i båda riktningarna.

730 Bäckefors - Högsäter.png

Extrabussar kör mellan Bäckefors och Högsäter. Extrabussen ansluter till linje 730 i Bäckefors. Från Bäckefors kör linje 730 till Trestad Center för byte mot Uddevalla med linje 670, 673 eller 860.

Extrabussarna erbjuder en resmöjlighet från Högsäter till Uddevalla morgon och förmiddag och från Uddevalla till Högsäter på eftermiddag och kväll. Observera att alla turer på linje 730 inte har anslutning till/från Högsäter.

Bäckefors-Trestad Center-Uddevalla och omvänt

730 Bengtsfors - Trestad Center.png

Linje 730 kör direkt från Bäckefors till Trestad Center väg 44, hållplatsläge B (via väg 166 och E45 istället för som vanligt Bengtsfors-Bäckefors-Högsäter-Färgelanda-Uddevalla).

Vid Trestad Center kan du byta till linje 670, 673 eller 860 för vidare resa mot Uddevalla.

Observera: Då bytet och sträckan Trestad Center-Kampenhof tillkommer blir den totala restiden längre. Det kan också tillkomma väntetid vid Trestad Center.

Uddevalla-Trestad Center-Bäckefors

Ta linje 670, 673 eller 860 till Trestad Center väg 44 (stannar vid hållplatsläge A) för byte till linje 730 som går från hållplatsläge C och kör direkt till Bäckefors (via E45 och väg 166). Även linje 670 från Uddevalla stannar vid detta hållplatsläge.

Färgelanda-Uddevalla (Kampenhof)

Färgelanda-Uddevalla.jpg

Mellan Färgelanda och Uddevalla körs vissa turer av linje 730. Dessa turer körs enligt ordinarie tidtabell.

Linje 738

Indragna hållplatser mellan Högsäter-Hjärtsäter

 • Hällan
 • Slätthult
 • Åselid
 • Gudhem
 • Grind
 • Rösäter

Arrendatorsvägen och Kyrkvägen. I riktningen Uddevalla – Hjärtsäter går bussen ordinarie väg.

Högsäter-Uddevalla

För resor från Högsäter till Uddevalla kan du byta till linje 730/738 i Färgelanda.
Linjen kör ordinarie väg i båda riktningarna.

Färgelanda-Högsäter och omvänt

738X Färgelanda - Högsäter.png

Mellan Färgelanda och Högsäter kör linje 738X som är en extrabuss som inte kör ordinarie körväg utan en omlagd körväg. Dessa bussar är mindre och har inte lika god komfort som ordinarie bussar. Ersättningsbussarna har inte heller Västtrafiks identitet.

Resenärer med linje 730 från Bengtsfors/Bäckefors till Färgelanda kan byta till linje 738X i Högsäter. Resenärer med linje 730/738 från Uddevalla kan byta i Färgelanda till linje 738X mot Högsäter.

Ronden 8

Ronden 8 går samma väg som linje 730 via Mellerud men körsedan direkt till Uddevalla sjukhus. Resenärer mellan Bäckefors och Uddevalla hänvisas till
andra linjer. Sjukresenärer kan boka sina resor genom att ringa Kund- och Resetjänst för Anropsstyrd trafik på telefon 020-91 90 90.

Publicerad 2021-05-26
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies