Under sommaren 2019 var regionaltågen i Västsverige i tid 94,5 procent av gångerna medan pendeltågen hade en punktlighet på 94,8 procent. Båda är en förbättring mot sommaren 2018 då siffrorna låg på 90,2 procent för regionaltågen och 93,2 procent för pendeltågen.

- Det viktigaste för våra kunder är att tågen går i tid och därför är det glädjande att punktligheten ökade i sommar. Allt fler väljer också att resa med våra tåg vilket visar att de är uppskattade av resenärerna, säger Kerstin Karlsson, biträdande affärschef tåg på Västtrafik.

Bättre underhåll och färre störningar i infrastrukturen

Orsakerna till den förbättrade punktligheten är flera. SJ Götalandståg, Västtrafiks partnerföretag som kör trafiken, har bland annat jobbat med underhållet av tågen för att öka deras tillförlitlighet och tillgänglighet. Något som gör att fler tåg är i tid och minskar antalet inställda avgångar.

Sommaren 2019 har också inneburit färre störningar i infrastrukturen vilket hjälpt till att hålla punktligheten på en bra nivå. På Västra Stambanan pågick ett större banarbete under sommaren men trots det ökade punktligheten för tågen på sträckan jämfört med föregående år.

Störst förbättring på punktligheten under sommarmånaderna syns på sträckorna Göteborg – Skövde, Göteborg – Nässjö samt på Bohusbanan.

Publicerad 2019-09-18
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies