Sedan i mars 2020 har framdörren på Västtrafiks bussar varit stängd för resenärer och de främre sätena har varit avspärrade. Åtgärden vidtogs av Västtrafik tillsammans med våra upphandlade trafikföretag för att öka tryggheten hos förarna. 

För att kunna öppna dörrarna på ett tryggt sätt för förare och resenärer monteras ett skyddsglas runt förarhytten. Anledningen till att framdörrarna öppnas igen är för att föraren ska kunna ge resenärer en bra service och kontrollera biljetter. Det innebär också en minskad risk för trängsel vid på- och avstigning.

Dörrarna återöppnas successivt på linjer område för område. Information kommer att finnas på de bussar där framdörren har återöppnats. Västtrafik har även värdar ute i trafiken början när framdörrarna öppnas i ett område för att stötta förare och resenärer.

Publicerad 2021-02-09
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies