Sedan i mars har framdörren på Västtrafiks bussar varit stängd för resenärer och de främre sätena har varit avspärrade. Åtgärden vidtogs av Västtrafik tillsammans med våra upphandlade trafikföretag för att öka tryggheten hos förarna. 

För att kunna öppna dörrarna på ett tryggt sätt för förare och resenärer monteras ett skyddsglas runt förarhytten. Anledningen till att framdörrarna öppnas igen är för att föraren ska kunna ge resenärer en bra service och kontrollera biljetter. Det innebär också en minskad risk för trängsel vid på- och avstigning.

Kungsbacka näst på tur

Dörrarna kommer successivt att öppnas på linjer i olika områden. 7 mars öppnade man framdörrarna i stadstrafiken i Borås.  Söndagen den 21 mars öppnades framdörrarna på Nobinas bussar i övriga Sjuhärad. 18 april öppnades framdörrarna i Trollhättan och Vänersborg och den 2 maj i Skövde stadstrafik. Näst på tur är Kungsbacka, där framdörrarna öppnas den 9 maj. Övriga datum och områden är ännu inte satta men planen är att bussar i hela regionen ska ha skyddsglas på plats och därmed kunna öppna framdörrar under året.

Publicerad 2021-02-09
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies