Korsvägen är ett område som under året kommer genomgå stora förändringar i samband med att byggnationerna av Västlänkens station Korsvägen nu går in i sin andra fas. Detta innebär att det nuvarande resecentrumet behöver rivas och ett tillfälligt resecentrum kommer ta plats under byggtiden. Detta sker i samarbete mellan Västtrafik och Trafikverket.

– Korsvägen är en stor knutpunkt med mycket resande så det känns angeläget att kunna erbjuda våra resenärer en så bra resandemiljö som möjligt, även under byggnationsåren. Vår ambition är att skapa ett modernt och levande resecentrum, där vi dessutom kommer öppna upp en ny Västtrafikbutik. Detta är ingenting som funnits sedan tidigare, men som vi ser blir viktigt framöver då en butik ökar både tryggheten och servicen kring kollektivtrafiken, säger Carolina Lundberg, arkitekt på Västtrafik.

Det tillfälliga resecentrumet kommer att stå under 4-6 år och placeras i anslutning till byggnationsplankets norra fasad, mellan Södra vägen och Svenska Mässan. Det byggs i fabriksfärdiga moduler som smidigt kommer kunna monteras ner och återanvändas i andra byggprojekt i framtiden. Vissa delar av det befintliga resecentrumet, såsom bänkarna, kommer att återanvändas i det tillfälliga resecentrumet.

Det nya permanenta resecentrumet förväntas att stå klart mellan åren 2024-2026.

Publicerad 2020-02-25
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies