Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Västtrafiks styrselse har fattat beslut om att elektrifiera busslinjerna 20, 27, 31 och 32 i Göteborg.

— Det är en mycket positiv satsning för Göteborgarna som innebär både tystare, renare och bekvämare kollektivtrafik. Vi arbetar mycket med att minska klimatutsläppen och vill bidra till bättre miljöer för såväl resenärerna som invånarna, därför satsar vi på eldrift, säger Lars Holmin (M), Västtrafiks styrelseordförande.

Bussarna kommer laddas på hållplatsen Eketrägatan på Hisingen. Hållplatsen utrustas med en smart laddstation där fyra bussar kan anslutas för laddning samtidigt.

Vid en smart laddstation fördelas elen efter behov. Bussen som är mest urladdad laddas först och mest. Därmed kan eluttaget optimeras och kostnaderna hållas nere.

Storskalig eldrift

Redan idag rullar 12 elbussar på Göteborgs gator. Nästa år väntas ytterligare 30 elbussar när linje 60 elektrifieras, och 2020, blir det alltså ytterligare 15. Samtidigt pågår elektrifiering av stadsbusstrafiken i Borås, Lidköping och Uddevalla.

— Eldrivna bussar skapar förutsättningar att utveckla hållbara och attraktiva städer. Våra erfarenheter från ElectriCity visar att både kunder och förare efterfrågar elbussar i allt större utsträckning. Senast 2030 räknar vi med att all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen är elektrifierad, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Miljövinster

Miljövinsterna är stora med elbussar, inte minst i stadstrafiken. Förutom minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen minskar även bullret från bussarna, vilket leder till en tystare miljö ombord för både passagerare och förare samt en bättre ljudmiljö för kringboende.

Idag sker över 95 procent av Västtrafiks resor med förnybar energi. Dessutom har Västtrafik som mål att koldioxidutsläppen ska minska med 80 procent till 2020 och med 90 procent till 2035.

Publicerad 2018-11-12