Antalet resenärer som reser med Västtrafik ökar. Hittills i år har resandet ökat med fem procent. Det motsvarar cirka 6,5 miljoner fler resor jämfört med samma period, januari till maj, förra året. Under nästa år satsar Västtrafik 28 miljoner kronor på ny och utbyggd kollektivtrafik. Det beslutade Västtrafiks styrelse idag.

– För att möta det ökande resandet och få fler och nöjdare kunder fortsätter vi att utveckla attraktiva resmöjligheter. Vi satsar främst på de stora pendlingsstråken där resandet är högt och det finns potential att locka fler kunder till kollektivtrafiken, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse.

Flera av trafikförändringarna görs för att korta restider och erbjuda bättre resmöjligheter under kvällar och helger. Den nya trafiken börjar köra den 9 december.

– Fokus ligger på omfördelningar men det blir några nyheter också. Vi har sett över befintliga trafikavtal för att säkerställa att våra resurser används så effektivt som möjligt och gör som störst nytta för kunderna, säger Jarl Samuelsson, affärschef på Västtrafik.

Fler tåg
Tågtrafiken utökas med längre tåg med plats för fler ombord och fler avgångar. Alingsåspendeln, Skövde-Göteborg och Varberg-Göteborg är några av tågsträckorna som får fler avgångar.

Nya busslinjer i Göteborg
I Göteborg utökas trafiken med två nya linjer, linje 69 som går mellan Gamlestaden och Östra sjukhuset, samt linje 142 som kommer att köra ett par turer varje dag mellan Backa och Volvo i Torslanda. Det blir även tätare turer på många linjer, bland annat på busslinjerna 25, 84, 95 och 99 samt spårvagnslinje 3 på grund att linjerna är populära och har många resenärer.

Fler turer med elfärja
En annan nyhet är den nya elfärjan som sätts in på linje 286 Älvsnabbare mellan Stenpiren och Lindholmen. Då får linjen 10 avgångar per timme, jämfört med åtta som idag.

Ny stadstrafik i Kungälv, Skara och Alingsås
I Alingsås, Kungälv och Skara förändras kollektivtrafiken. Där görs linjenätet om helt, för att bättre passa resenärernas behov. I Kungälv blir det snabbare resor och fler hållplatser, samt en ny linje mellan Kungälv och Volvo Torslanda. I Alingsås görs trafiken om för att passa tågens tider bättre och minska bytestiderna. I Skara utökas kollektivtrafiken med nya hållplatser och en ny linje, linje 2.

Publicerad 2018-06-29
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies