Åkareplatsen resecentrum

Åkareplatsen är ett nytt resecentrum som byggs vid Polhemsplatsen i Göteborg, mellan GP-huset och Clarion Hotel Post. När det är klart våren 2018 ska flera busslinjer som idag går via Nils Ericsson Terminalen istället gå här.  

Byggstart slutet av 2017

Busslinjer flyttas från Nils Ericsson terminalen till Åkareplatsen

Fler förväntas resa kollektivt när stora byggprojekt drar igång i centrala Göteborg. När Centralenområdet byggs om flyttas flera busslinjer från Nils Ericson Terminalen till Åkareplatsen för att förbättra framkomligheten i centrum. En del busslinjer flyttas till andra hållplatser som Svingeln och Hjalmar Brantingsplatsen. 

Resecentrumet byggs med återvunnet material

Terminaldelen återanvänds från Nils Ericson Terminalen. Materialen som används till byggnaden är hållbara material som går att återanvända i andra projekt. 

Fakta

Byggstart: Slutet av 2017

Klart: Sommaren 2018

Funktioner: Vänthall, biljettförsäljning, toalett och kiosk

Kontakt för lokaluthyrning