Gamlestaden resecentrum

Bygget av Gamlestaden resecentrum har kommit långt och väntas vara klart i mitten på 2018. Det blir två stora byggnader på Gamlestadstorget. Här kommer du kunna byta mellan både tåg, buss och spårvagn. 

Gamlestaden - en stor knutpunkt

Hållplatser för olika trafikslag samlas

Gamlestaden resecentrum blir en stor knutpunkt i stadsdelen som växer med nya bostäder, kontor, butiker och service. Hållplatser för buss, spårvagn och tåg kommer ligga i nära anslutning för att underlätta byten. 

Film om Gamlestadens utveckling. 

Fakta

Byggstart: Våren 2016

Klart: Mitten av 2018

Funktioner: Vänthall, Västtrafikbutik, toalett, kiosk och café 

Kontakt för lokaluthyrning