Kungälv resecentrum

Kungälv resecentrum byggs nära E6 och invigs 29 april 2018.
Det blir en stor knutpunkt för bussar med 10 hållplatslägen. 

Fler reser till och från Kungälv

Resecentrum nära bostäder och handel

Nära det nya resecentrumet byggs ett stort bostadsområde som heter Kongahälla. Det blir över 1000 bostäder och ett köpcentrum. Antalet resor till och från Kungälv väntas öka i samband med stadsutvecklingen. 

Byggprojekt i Kungälv (Kungälvs kommuns webbplats).

Fakta

Byggstart: 2016

Invigning: 29 april 2018

Funktioner: Vänthall, biljettförsäljning, café, kiosk och toalett 

Kontakt för lokaluthyrning