Hitta rätt hållplatsläge

Större knutpunkter kan ha många hållplatslägen. Varje läge har en egen bokstav eller siffra. 

Gör så här för att hitta hållplatsläge

  1. Sök resan i Reseplaneraren.
  2. Välj avgång. 
  3. Läget är angivet på resan du valt.
  4. Öppna kartan för att se lägets position.

Tips!

På hållplatsen finns en karta över hållplatslägena.