Hitta rätt hållplatsläge

Större knutpunkter kan ha många hållplatslägen. Varje läge har en egen bokstav eller siffra. 

Hållplatslägen

Du kan söka fram din hållplats och se hållplatsens alla lägen på en karta. 

Sök hållplats

Hitta hållplatsläge i Reseplaneraren

  1. Sök resan i Reseplaneraren.
  2. Välj avgång. 
  3. Läget är angivet på resan du valt.
  4. Öppna kartan för att se lägets position.

Tips!

På hållplatsen finns en karta över hållplatslägena.