Chatta med oss här!

Så reser du med Ronden

Ronden är en specialanpassad buss för sjukresenärer som går till de stora sjukhusen i Västra Götalandsregionen. För dig som ska till och från ett vårdbesök är Ronden kostnadsfri när du förbokar din plats.

  • Boka din sjukresa tidigast 14 dagar, men senast vardagen innan avresa.
  • Informera vid bokning om du har en följeslagare med dig på din sjukresa.
  •  Informera vid bokningen om du behöver anslutningstaxi för att ta dig till en Rondenhållplats.

Tidtabeller för ronden

Sjukresetaxi

Sjukresetaxi är till för dig som av medicinska skäl inte kan resa med Ronden, egen bil eller med allmän kollektivtrafik. Du behöver ha ett intyg från din vårdgivare för att kunna boka sjukresetaxi.

Din resa kommer att samordnas med andra kunders resor, vilket gör att du kan få åka tillsammans med andra och inte alltid den kortaste vägen.

  • Boka din sjukresa till planerade vårdbesök tidigast 14 dagar innan, men senast vardagen före ditt vårdbesök.
  • Beställning till akuta vårdbesök kan göras dygnet runt.
  • Betala till föraren innan resan startas. 
  • Beroende på om ditt hälsotillstånd förändras kan du beviljas sjukresetaxi till vården men inte från vården, eller tvärtom.
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies