Spårvagn 13

Linje 13

Saltholmen - Sahlgrenska - Brämaregården

Hållplatsinformation