Buss 966

Linje 966

Nordby - Hälle - Mellegården - Strömstad

Hållplatsinformation