Buss 12

Linje 12

Sjukhuset - Skövde Resecentrum - Skultorp

Hållplatsinformation