Översikt

Inställda avgångar

Västtågen kör inte på sträckan Borås - Sandared och omvänt.

  • Ersättningsbuss går från Borås resecentrum, läge P, till Sandared centrum, läge A och omvänt.
  • Tågen kör från Sandared station mot Göteborg.
  • Tänk på att på midsommarafton 24 juni är Västtågen helt inställda mellan Göteborg och Borås.  Välj övrig kollektivtrafik. Räkna med längre restid.

Sök din resa i appen Västtrafik To Go och Reseplaneraren 

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Borås: Borås resecentrum, läge P

Sandared: Sandared centrum, läge A 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies