Beställning, leverans och fakturering

I den nya skolportalen kan du beställa biljetter till nästa läsår, från början av maj.

Kortleverantören levererar korten enligt önske­mål under sommarperioden. Systemet föreslår första möjliga leveransdag. Önskad leveransdag kan anges efter detta datum. Postens leveranstider tillkommer.

Vårt råd är att du gör din stora beställning i god tid. Beställ inte fler kort än du behöver. Ta hellre med några Skolstartkort i beställningen - de kostar bara 50 kr/st. Skolstartkort gäller som ett skolkort Regionen Runt helgfri måndag – fredag under perioden 10/8 – 15/9.

Skolstartskorten beställer du tillsvidare i Skolkortswebben.

Observera att även en elev som är yngre än 7 år och åker utan vuxet sällskap behöver en skolbiljett. Skolbiljetten gäller vårterminen ut det år eleven fyller 20 år (särskoleelever 21 år).

Övriga skolkortsprodukter

Skolstartkort, gäller som ett Regionen Runt skolkort de första veckorna på höstterminen, helgfria vardagar mellan 10 augusti och 15 september.

 • Skolkort 7 dagar gäller i 7 dygn löpande som ett Regionen Runt. Foldern Guide till din skolbiljett bifogas.
 • Tillfälligt skolkort får endast användas i väntan på en beställd skolbiljett (ersättningsbiljett eller ny biljett).
 • Biljett för hemresa får endast användas för grundskoleelev som glömt sin skolbiljett hemma.
 • Foldern Guide till din skolbiljett, ska delas ut tillsammans med skolbiljetten.
 • Svarspostkuvert används för retur av defekta skolkort.

Leveranstider gäller enligt nedan:

 • Beställningar som görs under perioden 20/5 – 31/5
  Cirka 1 veckas leveranstid
 • Beställningar som görs under perioden 1/6 – 31/7
  Cirka 2 veckors leveranstid
 • Beställningar gjorda övriga datum
  Kan levereras löpande inom ca en vecka

Beställningarna levereras av postoperatörerna enligt följande:

 • Små beställningar = 1 – 12 kort
  Levereras med brev till leveransadressen.
 • Stora beställningar = 13 kort eller fler
  Levereras med PostNord Företagspost till leveransadressen.

Om din beställning inte har kommit inom utsatt tid, kontrollera då:

 • Finns beställningen i orderhistoriken?
 • Vad är den valda leveransadressen på ordern?

Skolbiljetten är personlig och namnet ska vara ifyllt för att biljetten ska vara giltig vid biljettkontroll.

Med skolbiljetten kan foldern Guide till ditt skolkort (PDF) delas ut. 

Om korten har beställts utan anonyma, utan personuppgifter, ansvarar administratören för att notera och hålla koll på respektive elevs kortnummer. Om kortnumret inte kan identifieras så kan kortet inte spärras och ingen ersättningsbiljett skickas. Då får nytt kort beställas enligt den då aktuella prislistan.

Från och med det nya läsåret 2020-2021 kommer vi gå över till månadsfakturering vilket vi hoppas ska underlätta för er genom att minska behovet att justera kostnader i efterhand.

 • Västtrafik kommer att fakturera kommunen/friskolan månadsvis och läsåret delas in i 9 månader.
 • Den första fakturan skickas ut i början av september och avser aktiva skolbiljetter för september.
 • På fakturering oktober-maj tillkommer tilläggsbeställningar från föregående månad utöver aktiva skolbiljetter för innevarande månad.
 • I juni faktureras endast tilläggsbeställningar för föregående månad.

Hantering av biljetter

I PDF:en ”Skolbiljettsproduk­ter läsåret 2020/2021” kan du ta del av skolbiljettsutbudet, giltighetstider och giltighetsområden.

För att bedöma vilken skolbiljett som en elev behöver hänvisar vi till reseplaneraren på Västtrafiks startsida. Sök med adresserna mellan skolan och elevens bostad. Vid sökträffen kan du under fliken "Priser" se vilken områdestäckning som behövs.

Du kan hitta aktiva biljetter, kort och elever i på startsidan i Skolportalen. Där listas alla elever och biljetter som är aktiva och beställda.

Anonyma biljetter (som helt saknar elevinformation) går inte att se på startsidan. Dessa kort och biljetter finns i dagläget endast i orderhistoriken.

Tänk på att biljetterna och eleverna tillhör vissa specifika enheter, så se till att du har den relevanta enheten vald uppe i sidhuvudet. 

Skolstartkortet kan användas till exempel till elever som börjar första året på gymnasiet och inte har giltig skolbiljett från föregående läsår. Kortet gäller helgfri måndag-fredag mellan perioden 10 augusti – 15 september som en Regionen Runt biljett.

Biljetten är inte årsbundet utan går att spara till samma period nästkommande läsår.

imagessnt.png

Skolstartskort_baksida.png

För de elever som ska praktisera eller göra studiebesök och saknar skolbiljett eller har en skolbiljett som inte räcker till för praktikresorna, kan du beställa Skolkort 7 dagar. Det är programmerat som ett Regionen Runt biljett för 7 dygn löpande, med flexibelt startdatum. Biljetten är inte läsårsbunden.

Sista aktiveringsdag står angivet på baksidan av kortet. En guide medföljer kortet med viktig information för eleven.

imageux1yd.png

Om en kort inte fungerar i kortläsaren på fordonet, finns det två alternativ:

 1. Eleven tar kontakt med föraren som tar hand om kortet (om det inte är fel på kortläsaren). Föraren ger eleven ett kvitto, där kortnumret och korttyp antecknas. Kvittot fungerar som en tillfällig biljett och gäller i maximalt sju dagar.
 2. Eleven fyller i resterade uppgifter på kvittot och visar kvittot för skolan, som anmäler kortet som defekt och beställer en ersättningsbiljett på Skolportalen. Ersättningsbiljetter finns i två varianter, för 7 eller 12 dagar.

7 dagar

imageiwkv.png  TillfälligtSkolkort_rosa_baksida.png

 

TillfälligtSkolkort_blå_framsida.pngTillfälligtSkolkort_blå_baksida.png

12 dagar

TillfälligtSkolkort_grön_framsida.pngTillfälligtSkolkort_grön_baksida.png

 • Tillfälligt skolkort får endast användas i väntan på en beställd skolbiljett (ersättningskort eller nytt kort).
 • Vid skadat skolkort på grund av oaktsamhet ska orsak ”Oanvänt kort/Övrigt” väljas.
 • Tillfälligt skolkort går inte att kreditera.
 • Vid utdelning av ersättningskortet ska du ta tillbaka och makulera kvittot från föraren alternativt det tillfälliga skolkortet.

Om en elev förlorat sin skolbiljett gäller följande:

 • Grundskoleelev får medfölja turen till skolan utan avgift.
 • Gymnasieelev måste själv betala alla resor tills hon/han har anmält biljetten förlorad och fått ett tillfälligt skolkort.

Du anmäler kortet förlorat genom att beställa en ersättningsbiljett på Skolportalen. Skolan/kommunen kan erbjuda eleven ett tillfälligt skolkort att ha under väntetiden.

OBS! Ersättningskort skickas till den skola som beställt ursprungskortet.

Alla ersättningskort debiteras för tillverknings- och administrationskostnader, 50 kronor styck, om anmälan inte beror på att kortet är defekt.
Västtrafik debiterar 50 kronor styck för beställda tillfälliga skolbiljetter.

Tillfälligt skolkort får endast användas i väntan på en beställd skolbiljett (ersättningsbiljett eller ny biljett).

Om en elev har glömt skolbiljetten hemma gäller följande:               

 • Gymnasieelev måste alltid betala sin resa själv.
 • Grundskoleelev får åka med turen till skolan utan avgift. Eleven kontaktar skolan som fyller i en biljett för hemresan till eleven.

Biljett för hemresa beställs än så länge under ”Beställa/Övriga skolbiljettsprodukter” i Skolkortswebben.

OBS! Biljett för hemresa får endast användas för en hemresetur.

imagelhbag.png

Har ni överblivna skolbiljett t.ex. gamla från tidigare läsår så skall dessa slängas. De sorteras som övriga sopor.

Vid frågor om Elevresekortet hänvisar vi till www.grkom.se/elevresor eller ring Västtrafiks kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies