När du gör din beställning så gör även Skolportalen olika typer av kontroller för att se till att informationen i en beställning är korrekt. Detta kan vara exempelvis om personnummer är korrekt angivet eller om elevuppgifter har uppdaterats sedan eleven lades in i systemet.

Du behöver korrigera eventuella fel för att komma vidare i beställningen.

Video kommer snart...

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies