Fel vid beställning

  • I det första steget av beställningsflödet, där du lägger till elever och biljetter, validerar systemet att uppgifterna som läggs till är formaterade på ett förväntat sätt.
  • Om du väljer att lägga till en enskild elev eller biljett så valideras informationen under tiden du skriver i fälten. Eventuella fel måste åtgärdas innan du kan lägga till eleven eller biljetten till beställningen.
  • Om du istället väljer att lägga till elever och biljetter genom att ladda upp en fil så visas eventuella felen direkt i tabellen.
  • Du kan åtgärda felen genom att antingen klicka på de röda markeringarna eller på editera-knappen till höger för att redigera de specifika rader det är fel på.
  • När alla eventuella fel är åtgärdade kan du gå vidare i beställningsflödet.
  • I det andra steget i beställningsflödet sker en kontroll mot befintliga elevuppgifter i systemet.
  • Systemet jämför de uppgifter som finns sedan tidigare med de som finns angivna i beställningen och flaggar eventuella skillnader. Detta kan exempelvis bero på att eleven har flyttat eller bytt efternamn sedan den lades in i Skolportalen.
  • Du kan välja att uppdatera enskilda rader eller uppdatera alla på en och samma gång.
  • När du har adresserat alla flaggade rader går du vidare i beställningsflödet precis som normalt och slutför beställningen genom att klicka på ”Skapa direktorder” i sista steget.
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies