Hur faktureras skolkort?

Vi fakturerar månadsvis för att minska behovet att korrigera kostnader i efterhand. En faktura skickas ut månadsvis och läsåret delas in i nio månader. Den första fakturan skickas ut i början av september och avser aktiva skolkort för september. På fakturering oktober-maj tillkommer tilläggsbeställningar från föregående månad utöver aktiva skolkort för innevarande månad. I juni faktureras endast tilläggsbeställningar för föregående månad.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies