Övriga kort

Skolbiljett vid läsårsstart

Skolstartskortet gäller helgfria vardagar mellan klockan 04 – 19 perioden 10 augusti – 15 september.

Skolstartskort gäller i zonerna A, B och C samt för resor i våra grannlän Østfold, Värmland, Örebro, Jönköping och Halland.

Kortet kräver inte skolans stämpel för att vara giltigt.

Kortet är inte läsårsbundet utan går att spara till samma period nästkommande läsår.

Skolstartskortet är giltigt i zon ABC.

Skolkort 7 dagar (praktikkort)

Praktikkortet skolkort 7-dagar gäller dygnet runt i sju dagar oavsett om det är helg eller vardag under hela året.

Skolkort 7 dagar (praktikkort) gäller i zonerna A, B och C samt för resor i våra grannlän Østfold, Värmland, Örebro, Jönköping och Halland.

Kortet aktiveras vid första resan i kontakt med en kortläsare och gäller i sju dagar i följd. Kortet har ett flexibelt startdatum.

Kortet är inte läsårsbundet och kan användas vid nästa läsår. Sista aktiveringsdag står på kortets baksida.

För resor med fordon som inte har våra kortläsare behöver giltighetsbevis kunna visas upp. Ett giltighetsbevis går att få hos ett försäljningsombud eller Västtrafikbutik.

Tillfälligt skolkort sju och tolv dagar

Tillfälligt skolkort gäller helgfria vardagar mellan klockan 04 – 19 perioden 10 augusti - 23 december samt 7 januari - 18 juni.

Tillfälligt skolkort gäller i samma zon som elevens läsårskort.

Eleven kan resa på kortet till och från skolan i väntan på ett nytt läsårskort om det tidigare skolkortet har ersatts i Skolportalen. Kortet kräver skolans stämpel för att vara giltigt.

Eleven ska vid utdelning av det nya skolkortet ge tillbaka det tillfälliga färdbeviset.

Biljett för hemresa

Biljett för hemresa gäller helgfria vardagar mellan klockan 04 – 19 perioden 10 augusti - 23 december samt 7 januari - 18 juni.

Biljett för hemresa gäller i samma zon som elevens läsårskort.

Eleven som går i grundskolan kan resa hem från skolan om eleven har glömt sin läsårsbiljett. Kortet motsvarar en enkelbiljett.

Om eleven går i gymnasiet ansvarar eleven själv för att ha ett giltigt färdbevis vid resa till och från skolan.

Elevresekort

Har du frågor om Elevresekortet hänvisar vi vänligen till www.grkom.se/elevresor eller ring Västtrafiks kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies