Övriga kort

Skolstartskort

Med ett Skolstartskort kan eleven resa under de första veckorna på terminen i väntan på det nya läsårskortet. Kortet kräver inte skolans stämpel för att vara giltigt.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00 mellan perioden 10 augusti – 15 september.

Med ett Skolstartskortet kan eleven som börjar första året på gymnasiet och inte har ett giltig skolkort från föregående läsår resa.

Kortet är inte årsbundet utan går att spara till samma period nästkommande läsår.

Skolstartskortet är giltigt i zon ABC. 

Skolkort 7 dagar (praktikort)

Med ett skolkort 7 dagar (praktikkort) kan eleven resa till sin praktikplats eller studiebesök.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00.

Kortet har ett flexibelt startdatum och är giltigt i sju dagar.

OBS! Eleven måste hålla kortet mot en kortläsare för att det ska börja att gälla.

Kortet är inte läsårsbunden och kan användas vid nästa läsår. Sista aktiveringsdag står på kortets baksida.

Skolkort 7 dagar är giltigt i zon ABC.

Tillfälligt skolkort sju och tolv dagar

Med ett tillfälligt skolkort kan eleven resa till och från skolan i väntan på ett nytt läsårskort om det tidigare skolkortet har ersatts i Skolportalen. Kortet kräver skolans stämpel för att vara giltigt.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00.

Eleven ska vid utdelning av det nya skolkortet ge tillbaka det tillfälliga färdbeviset.

Tillfälligt skolkort är giltig i samma zon som elevens läsårskort.

Biljett för hemresa

Med en Biljett för hemresan kan eleven som går i grundskolan resa hem från skolan om eleven har glömt sin biljett. Kortet motsvarar en enkelbiljett.

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00.

Om eleven går i gymnasiet ansvarar eleven själv för att ha ett giltigt färdbevis vid resa till och från skolan.

Biljett för hemresan är giltig i samma zon som elevens läsårskort.

Elevresekort

Har du frågor om Elevresekortet hänvisar vi vänligen till www.grkom.se/elevresor eller ring Västtrafiks kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies