Priser

Du hittar aktuella läsårspriser och artikelnummer i Skolportalen. Om du saknar behörighet till Skolportalen kan du kontakta kundservice för skolbiljetter för att få hjälp. Du når kundservice för skolbiljetter på telefon 010- 173 30 03 eller via mejl skolportalen@vasttrafik.se

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies