Skolbiljetter som beställs inför läsåret eller innan de nya zonerna börjar gälla, kommer automatiskt att konverteras till den nya zonstrukturen. Gamla biljettnamn kommer fortfarande att vara tryckta på de fysiska korten men biljetten på kortet kommer justeras automatiskt, vilket betyder att korten inte kommer att behöva bytas ut.

Alla skolbiljetter beställda innan 4 november kommer faktureras enligt gamla priser under hela 2020. I januari 2021 kommer priserna justeras till den nya prismodellen för Tre zoner och faktureras utifrån detta.

Nybeställningar och ersättningar beställda efter 4 november faktureras direkt enligt de nya priserna för Tre zoner.

Publicerad 2020-03-23
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies