Zon A

Kör var 15:e minut mellan klockan 09:00-14:30 veckorna 24, 25 och 26. Förändringen görs för att anpassa utbudet efter hur många som reser.

Linjen stannar även vid hållplats Ytterhamnsmotet.

Kör var 15:e minut på dagtid under sommaren. Förändringen görs eftersom det är färre som reser med linjen på sommaren.

Linjen får ändrad körväg. Välj linje 74 för resor mellan Rymdtorget och Komettorget. Förändringen görs för att de elbussar som kör på linjen behöver laddas vid Gärdsås Torg. Linjen får fler turer och kör var 20:e minut istället för var 30:e minut. 

OBS! Då elbussleveransen är försenad körs linjen med vita bussar fram till hösten.

Linjen dras in 13 juni till 12 augusti. Det beror på att det är få som reser med linjen under sommaren.

Linjen kör var 30:e minut på vardagar under sommaren. Det blir fler turer på kvällar och helger.

Dagens linje 73A och 73B försvinner och blir linje 73 och kör från Angered Centrum via Salviagatan, Saffransgatan till Peppargatan där bussen vänder.

Under sommaren kör linjen var 30:e minut och kommer köra hela vägen till och från Partille fram till midnatt. Linjen får även fler turer på lördag och söndag morgon.

Kör var 30:e minut i rusningstid under veckorna 24, 25 och 26. Förändringen görs för att det är färre som reser på sommaren.

Linjen kör var 15:e minut på vardagar klockan 09:00-15:00 och var 30:e minut på helgerna klockan 10:00-18:00. Förändringen görs eftersom det är färre som reser med linjen på sommaren.

Linjen kör även var 30:e minut i rusningstid mellan Sörredsmotet och Kålsered under vecka 29-32. 

Linjen får färre turer och  kör var 30:e minut. Förändringen beror på att vi anpassar utbudet efter resandet.

Nu kör bussen till Hovås nedre. Det innebär att du som vill resa mellan Hovås och Arendal nu slipper göra ett byte.

Förutom ordinarie färja kör nya älvpendeln Eloise mellan Klippan och Stenpiren vilket ger fler turer på linjen. Linje 285 och Eloise vänder vid Stenpiren under sommaren och kör inte till Lilla Bommen på grund av säkerhetsskäl då det sker mycket aktivitet i området. För resa till Lilla Bommen byt till buss eller spårvagn vid Stenpiren.

Från 15 augusti får linjen fler turer mellan Eriksberg och Klippan när en älvpendel förstärker på sträckan.   

Linjen får ny tidtabell. Följande turer kör fem minuter senare:

  • Från Öckerö färjeläge klockan 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:32
  • Från Burö klockan 16:54, 17:24.
  • Från Järntorget klockan 08:06, 9:06

Följande tur kör fem minuter tidigare:

  • Från Järntorget klockan 08:36.

Kör var 30:e minut mellan klockan 09:00-14:30 veckorna 24, 25 och 26. Förändringen görs för att det är färre som reser på sommaren.

Linjen får ny körväg. Res med nya linje 2 mellan Mölnlycketerminalen och Mölnlycke fabriker när linje 516 inte längre kör på sträckan.

Linjerna får ny tidtabell från 24 juni. Bussarna i Mölndal påverkas av att Kungsbackapendeln får ändrad tidtabell på grund av arbeten med Västlänken.

Zon B

Linjen får ny körväg. Res med Västtåg från Ytterby eller med Stenungsund express, 841 eller X4 när Marstrand express inte kör till Göteborg på helgerna utan vänder vid Kungälv resecentrum eller Ytterby station. Anledningen är att det kör annan trafik på sträckan.

Linjen läggs ner. Det beror på att få sjukresenärer reser med linjen. Vi hänvisar till övrig kollektivtrafik.

Res med ordinarie linjetrafik när linjerna dras in.

Nya linje 1 kör mellan Mölnlycketerminalen och Djupedalsäng och körs med nya fina elbussar. Linjen kör var 30:e minut utom på vardagar och helger efter klockan 20:30 och lördag och söndag klockan 06:30-08:30. 

Nya linje 2 kommer köra men nya fina elbussar mellan Mölnlycketerminalen och Råstensvägen. Linjen kör var 30:e minut förutom mellan klockan 09:30-14:00, 20:00-23:00 då den kör en gång i timmen.

Från 15 augusti kommer linjen köra till/från Mölnlycke fabriker.

Linje 3 kommer köra men nya fina elbussar mellan Mölnlycketerminalen, Säteriet och Mölnlycke företagspark.

Linjen kör var 30:e minut fram till klockan 09:30 och mellan 14:30-20:30 på vardagar. Övriga tider kör den en gång i timmen.

Linjen får ny tidtabell från 24 juni. Bussen kör 15 minuter tidigare för att bättre passa med tågen vid Kungsbacka station och Hede station som byter tidtabell på grund av arbeten med Västlänken.

Linjen får ny körväg och kör på sträckan Lurut-Vårgårda istället för Lurut-Sollebrunn. Det blir även fler resmöjligheter mellan Vårgårda och Alingsås. Linjen får något färre turer på vardagar och helger.

Linjen får ny start och ändhållplats. Bussen kör från/till Alingsåsterminalen när hållplats Lendahlsskolan dras in.

Linjen får ny körväg och kör mellan Benareby och Mölnlycke (gäller inte de turer som är anpassade efter skolornas tider). Linjen kör en gång i timmen på vardagar och varannan timme på lördag och söndag. Under sommaren behöver du förbeställa din resa en timme innan på telefon 0771-91 90 90. Förändringarna beror på att vi behöver anpassa utbudet efter resandet.

Från 15 augusti behöver du endast förbeställa din resa på kvällar och helger.

Linjen får ny tidtabell. Några turer på vardagskvällar och helgmorgnar kör endast på sträckan Mölnlycketerminalen-Landvetter resecentrum. Förändringen beror på att vi gör om kollektivtrafiken i Härryda.

Linjen får ny körväg och kör från Landvetter resecentrum till Härryda kyrka för att sedan köra till Landvetter flygplats och Landvetterhotellet. Den nya körvägen gör att linjen även stannar på hållplatserna: Björkåsen, Skällared, Skällareds bro, Lisebergsvägen, Snåkered västergård, Snåkered, Chalmers golfklubb, Margaretedalsvägen, Skårtorpsvägen, Assmundtorp, Härryda skola och Härryda kyrka. Förändringen beror på att vi gör om kollektivtrafiken i Härryda.

Linjen får ny tidtabell den 24 juni. Bussen kör 15 minuter tidigare för att bättre passa med tågen vid Kungsbacka station som byter tidtabell på grund av arbeten med Västlänken.

Linjen får ny tidtabell den 24 juni. Bussen kör 15 minuter tidigare för att bättre passa med tågen vid Kungsbacka station som byter tidtabell på grund av arbeten med Västlänken.

Linjen stannar vid Gäddeviks naturreservat.

Zon C

Linjen läggs ner. Det beror på att få sjukresenärer reser med linjen. Vi hänvisar till övrig kollektivtrafik.

Res med linje 10 när linje 1 och 7 inte kör under sommaren.

Linjen får ny körväg och förlängs till Ulricehamnsrondellen och kör inte till hållplats Ålleberg center läge A och B. Res istället till/från Ålleberg center läge C och D alternativt till/från Warodells väg läge A (gäller även i riktning mot centrum). 

Linjen får ny körväg och kör mellan Borås resecentrum och Viared västra. Linjen stannar inte vid Södra torget eller Söderbro. Det beror på ombyggnationen vid Södra torget.

Linjen får en för- och sensommartidtabell  från 15 maj för att möta det ökande resandet. Ändringarna i tidtabellen görs för att skapa bättre bytesmöjligheter vid Tuvesvik.

Res med övrig kollektivtrafik eller Närtrafiken när Närbussen och linjerna 390 och 391 dras in. Anledningen är att det är få som reser med linjen.

Samtidigt dras följande hållplatser in för linje 391: Trollskogsvägen, Svängen, Fågelsångsvägen, Stockrosvägen, Bergsvägen, Hamntorget, Västervägen, Knuts Väg, Rosekasvägen, Nyhagenvägen, Hasselvägen, Aspvägen, Iduns väg, Brages väg, Åsavägen. 

Följande hållplatser dras in för Närbuss: Björneröd, Myckleby, Dalby, Toggestala Beläteröd, Målleröd, Svanvik, Rossö, Lyrön, Gullixeröd, Bua, Ängön, Flatön, Malö, Kungsviken, Bön, Svineviken, Vindön, Hamntorget. 

Linjen får ny körväg och kör på sträckan Lurut-Vårgårda istället för Lurut-Sollebrunn. Det blir även fler resmöjligheter mellan Vårgårda och Alingsås. Linjen får något färre turer på vardagar och helger.

Fler turer kör till Sollebrunn.

Linjen får flera nya turer:

Vårgårda – Nossebro klockan: 12:10, 18:30, 19:50

Nossebro – Vårgårda klockan: 06:10, 12:45, 19:05. 

Turerna flyttas över från den anropstyrda linjen 663 till linje 581.

Det betyder att du inte längre behöver ringa och boka resa.

Linjen får ny körväg och kör mellan Vårgårda och Fristad. Du som vill resa från Vårgårda till Borås kan byta till linje 150 eller tåg i Fristad. Förändringen görs för att kunna erbjuda fler resmöjligheter då det finns annan trafik som kör på sträckan.

Res med Närtrafiken när förbeställda turer dras in. Turer som dras in:

  • från Lingatan klockan 09:10 och 09:30
  • från Brastad centrum klockan 12:45
  • från Brodalen klockan 12:50

Turerna dras in då det är få som reser med dem.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies