Inställda avgångar Göteborg - Partille/Alingsås

Västtåg är inställda Göteborg Central - Partille station. Bussar ersätter. Detta gäller från 15 december klockan 22:00 till 16 december klockan 10:00. Orsaken är banarbete.
Tåg
  • TÅG
Västtågen: Alingsås - Göteborg
  • TÅG
Västtågen: Töreboda - Göteborg
Aktuell tidsperiod
lördag 15 december – söndag 16 december

Inställda avgångar

Västtågen Göteborg - Alingsås

TÅG kör inte på sträckan Göteborg Central - Partille station.

  • Bussar ersätter på sträckan Göteborg - Partille

 

Västtågen Göteborg - Töreboda

TÅG kör inte på sträckan Göteborg - Alingsås/Vårgårda.

  • Bussar ersätter på sträckan Göteborg - Alingsås/Vårgårda

 

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.

Göteborg: NET 

Sävenäs: Munkebäcksmotet, Läge A mot Göteborg

Sävenäs: Munkebäcksmotet, Läge B mot Partille

Partille: Hållplatsläge C

Alingsås: Hållplatsläge 11

Vårgårda: Hållplatsläge: Läge D