Öresundstågen kör inte på sträckan Göteborg - Falkenberg

Öresundstågen kör inte på sträckan Göteborg Central - Falkenberg station. Bussar ersätter. Detta gäller från 16 november 00:05 till 18 november klockan 24:00. Orsaken är banarbete.

Inställda avgångar

TÅG kör inte på sträckan Göteborg Central - Falkenberg station.

  • Bussar ersätter från Nils Ericson terminalen till Falkenberg
  • Öresundstågen kör från Falkenberg mot Halmstad/Malmö

 

TÅG kör inte på sträckan Falkenberg station - Göteborg Central.

  • Bussar ersätter från Falkenberg till Nils Ericson terminalen

 

Inställda tåg och tider för ersättningsbussarna finns i bifogad tidtabell.

Hålllplatser mot Kungsbacka:

Göteborg: Nils Ericson Terminalen

Mölndal: Mölndal station, läge 13

Kungsbacka: Kungsbacka station, läge O och P

Varberg: Läge L

 

Hållplatser mot Göteborg:

Varberg: Läge L

Kungsbacka: Kungsbacka station, läge O och P

Mölndal: Mölndal station, läge 13

Göteborg: Nils Ericson Terminalen