Inställda avgångar Göteborg - Stenungsund/Uddevalla

Västtåg Uddevalla central - Stenungsunds station, inställda avgångar nätter mot tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Bussar ersätter. Detta gäller från 1 oktober till 8 december nattetid klockan 21:00 till klockan 05:00. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är underhållsarbete på sträckan Uddevalla - Stenungsund.
Tåg
 • TÅG
Västtågen: Strömstad - Göteborg
Berörda hållplatser
 • Uddevalla central (tåg)
 • Uddevalla östra
 • Ljungskile station
och ytterligare 6 hållplatser.
 • Uddevalla central (tåg)
 • Uddevalla östra
 • Ljungskile station
 • Svenshögens station
 • Stenungsunds station
 • Stora Höga station
 • Kode station
 • Ytterby station
 • Göteborg Central
Aktuell tidsperiod
måndag 1 oktober – lördag 8 december

Inställda avgångar

Sträckan Stenungsund mot Uddevalla måndag - torsdag:

TÅG är inställt från Stenungsund mot Uddevalla klockan 21:21 (tåg 3782)

 • Ersättningsbuss går från Stenungsunds station, läge A, klockan 21:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt från Stenungsund mot Uddevalla klockan 22:21 (tåg 3786)

 • Ersättningsbuss går från Stenungsunds station, läge A, klockan 22:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt från Stenungsund mot Uddevalla klockan 23:21 (tåg 3790)

 • Ersättningsbuss går från Stenungsunds station, läge A, klockan 23:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

Sträckan Uddevalla mot Stenungsund måndag - torsdag:

TÅG är inställt från Uddevalla mot Stenungsund klockan 21:07 (tåg 3783)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 20:30 och stannar vid alla mellanliggande stationer

 

TÅG är inställt från Uddevalla mot Stenungsund klockan 22:07 (tåg 3787)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 21:30 och stannar vid alla mellanliggande stationer

 

TÅG är inställt från Uddevalla mot Stenungsund klockan 23:07 (tåg 3791)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 22:30 och stannar vid alla mellanliggande stationer

 

Inställd avgång sträckan Göteborg mot Uddevalla:

Måndag till torsdag från 8 oktober till 2 december

TÅG är inställt från Göteborg mot Uddevalla klockan 23:40 (tåg 3794)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson Terminalen, klockan 23:40 och stannar vid alla mellanliggande stationer

 

Inställd avgång sträckan Stenungsund mot Uddevalla:

Tisdagar från 2 oktober till 4 december

TÅG är inställt från Stenungsund mot Uddevalla klockan 00:21 (tåg 3794)

 • Ersättningsbuss går från  Stenungsunds station, läge A, klockan 00:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.

Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

 

Under perioden 22 oktober till 4 november pågår även ett underhållsarbete dygnet runt på sträckan Uddevalla - Ljungskile. 

Uddevalla C: Läge C i båda riktningar

Uddevalla Östra: Läge A i riktning mot Uddevalla C

Uddevalla Östra: Läge B i riktning mot Göteborg

Ljungskile: Läge 15 i båda riktningar

Svenshögen: Läge C

Stenungsund: Läge A, båda riktningar

Stora Höga: Läge C I riktning till Uddevalla

Stora Höga: Läge D I riktning mot Göteborg
Kode: Kode Brandstation läge A, i riktning mot Göteborg
Kode: Kode Brandstation läge B, i riktning mot Uddevalla

Ytterby: Läge F

Göteborg: Nils Ericsonterminal