Översikt

Tåg
  • TÅG
Västtågen: Göteborg - Nässjö
Aktuell tidsperiod
måndag 23 november – fredag 4 december

Inställda avgångar klockan 09:00 - 15:00

Västtågen kör inte på sträckan Falköping  - Jönköping och omvänt.

  • Ersättningsbuss går från Falköping resecentrum, läge R, via mellanliggande stationer till Jönköping resencetrum och omvänt.
  • Vissa ersättningsbussar fortsätter efter Falköping till Skövde resecentrum då inget tåg ansluter.
  • Tågen kör från Falköping mot Skövde samt från Jönköping  mot Nässjö och omvänt.

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Skövde resecentrum, Läge E

Stentorp (Ågatan), Läge A ochB

Falköping resecentrum, Läge R

Sandhem station, Läge T

Mullsjö resecentrum, Läge A

Habo station, Läge A

Bankeryd station, Läge D

Jönköping resecentrum, Gate 21/22

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies