Inställda avgångar Uddevalla central - Stenungsunds station

Västtåg Uddevalla central - Stenungsunds station, inställda avgångar dagtid. Bussar ersätter. Detta gäller från 24 september till 28 september dagtid klockan 09:00 till klockan 15:00. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är banarbete.
Tåg
  • TÅG
Västtågen: Strömstad - Göteborg
Aktuell tidsperiod
måndag 24 september – fredag 28 september

Berörda tåg och tider för ersättningstrafiken finns i bifogad tidtabell.

TÅG är inställt från Dingle mot Stenungsund klockan 13:28 (tåg 3755)

  • Ersättningsbuss går från Dingle, läge A, klockan 12:50 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

Dingle: Läge A
Munkedal: Läge 12
Uddevalla C: Läge C i båda riktningar
Uddevalla Östra: Läge A till Uddevalla C
Uddevalla Östra: Läge B till Göteborg
Ljungskile: Läge 15 i båda riktningar
Svenshögen: Läge C
Stenungsund: Läge A