Inställda avgångar Uddevalla - Stenungsund/Göteborg

Västtåg Uddevalla central - Stenungsunds station/Göteborg Central, vissa inställda avgångar kvälls- och nattetid. Bussar ersätter. Detta gäller från 25 januari klockan 21:00 till 2 februari klockan 07:00. Orsaken är underhållsarbete på sträckan Uddevalla - Göteborg.

Inställda avgångar

Sträckan Uddevalla mot Göteborg 25 januari - 2 februari:

TÅG är inställt 30 januari och 1 februari från Stenungsund mot Göteborg klockan 04:52 (tåg 3717)

 • Ersättningsbuss går från Stenungsund station, läge A, klockan 04:37 och stannar vid alla mellanliggande stationer till Göteborg.

 

TÅG är inställt 29 januari från Uddevalla mot Stenungsund klockan 21:07 (tåg 3783)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 20:30 och stannar vid alla mellanliggande stationer till Stenungsund. Välj tåg 3783 från Stenungsund för vidare färd mot Göteborg klockan 21:39.

 

TÅG är inställt 29 och 31 januari från Uddevalla mot Göteborg klockan 22:07 (tåg 3787)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 22:07 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 29 och 31 januari från Uddevalla mot Göteborg klockan 23:07 (tåg 3791)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 23:07 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 25, 27 och 28 januari från Uddevalla mot Stenungsund klockan 23:07 (tåg 3791)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 22:30 och stannar vid alla mellanliggande stationer till Stenungsund. Välj tåg 3791 från Stenungsund för vidare färd mot Göteborg klockan 23:39.

 

TÅG är inställt 2 februari från Uddevalla mot Göteborg klockan 00:07 (tåg 3795)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 00:07 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 25 och 26 januari från Uddevalla mot Stenungsund klockan 00:07 (tåg 3795)

 • Ersättningsbuss går från Uddevalla central, läge C, klockan 23:30 och stannar vid alla mellanliggande stationer till Stenungsund. Välj tåg 3795 från Stenungsund för vidare färd mot Göteborg klockan 00:39.

 

Sträckan Göteborg mot Uddevalla 25 januari - 2 februari:

TÅG är inställt 29 januari från Stenungsund mot Uddevalla klockan 21:21 (tåg 3782)

 • Ersättningsbuss går från Stenungsunds station, läge A, klockan 21:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 29 januari från Stenungsund mot Uddevalla klockan 22:21 (tåg 3786)

 • Ersättningsbuss går från Stenungsunds station, läge A, klockan 22:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 29 och 31 januari från Göteborg mot Uddevalla klockan 22:40 (tåg 3790)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson Terminalen, klockan 22:40 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 25 - 28 januari från Stenungsund mot Uddevalla klockan 23:21 (tåg 3790)

 • Ersättningsbuss går från Stenungsunds station, läge A, klockan 23:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 29 och 31 januari från Göteborg mot Uddevalla klockan 23:40 (tåg 3794)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson Terminalen, klockan 23:40 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 26, 28 och 29 januari från Stenungsund mot Uddevalla klockan 00:21 (tåg 3794)

 • Ersättningsbuss går från  Stenungsunds station, läge A, klockan 00:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 2 februari från Göteborg mot Uddevalla klockan 00:40 (tåg 3702)

 • Ersättningsbuss går från Nils Ericson Terminalen, klockan 00:40 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

TÅG är inställt 26 och 27 januari från Stenungsund mot Uddevalla klockan 01:21 (tåg 3702)

 • Ersättningsbuss går från  Stenungsunds station, läge A, klockan 01:29 och stannar vid alla mellanliggande stationer.

 

Berörda tåg och tider för ersättningsbussar finns i bifogad tidtabell.
Tänk på att inga cyklar kan medföras på ersättningsbussarna.

Uddevalla C: Läge C i båda riktningar
Uddevalla Östra: Läge A i riktning mot Uddevalla C
Uddevalla Östra: Läge B i riktning mot Göteborg
Ljungskile: Läge 15 i båda riktningar
Svenshögen: Läge C
Stenungsund: Läge A, båda riktningar
Stora Höga: Läge C och D
Kode: Läge B mot Stenungsund och läge A mot Göteborg.
Ytterby: Läge F
Göteborg: Nils Ericson Terminalen